Vi utfører sakkyndig kontroll og reparasjoner på Truck, løfte – og stablevogner for gods t.o.m. 10 tonn.

Årlig service
Vi anbefaler at vår kyndige tekniker utfører service på truckene minimum en gang i året. Sjekken gjelder selvfølgelig alle deler på trucken, inkludert batteri. Kontrollen må utføres av sertifisert personell, underlagt et kontrollorgan, og klarerer maskinparken for daglig bruk.

Sakkyndig kontroll
Maskineiere er pålagt av myndighetene å gjennomføre sakkyndig kontroll av maskinparken en gang i året. Kontrollen må utføres av sertifisert personell, underlagt et kontrollorgan, og klarerer maskinparken for daglig bruk.

Kontakt oss på tlf 75 01 81 70 eller send oss en e-post post@bilogdekksenter.no